U bent hier

Vanaf  1 september 2019 voert de Vlaamse Overheid het Vlaams opleidingsverlof (VOV) in ter vervanging van het betaald educatief verlof (BEV).
Bepaalde opleidingen die vroeger recht gaven op BEV zullen vanaf 1 september niet meer in aanmerking komen. Andere opleidingen die vroeger geen recht hadden, krijgen dan wel weer VOV.

 • Klik hier om te zien of je gebruik kan maken van Vlaams opleidingsverlof
 • Klik hier om te zien of jouw opleiding geregistreerd is in de opleidingsdatabank
 • Klik hier voor de officiële brochure

Heb je twijfels of je in aanmerking komt? Neem contact met de verantwoordelijke binnen ons centrum Ben je een opleiding gestart in het stelsel van Betaald educatief verlof en komt deze opleiding niet voor in de opleidingsdatabank? Dan kun je toch de opleiding verderzetten én Betaald educatief verlof blijven opnemen (tot december 2021).

studiegids informatica cvo lbc sint-niklaasDownload de infofiche 'Vlaams opleidingsverlof / Educatief Verlof'

studiegids informatica cvo lbc sint-niklaasDownload de infofiche 'hoe zoek ik op de opleidingsdatabank of mijn cursus in aanmerking komt voor Vlaams opleidingsverlof'

studiegids informatica cvo lbc sint-niklaasDownload de lijst 'welke cursussen komen in LBC Sint-Niklaas in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof'

 

Vlaams opleidingsverlof

Het Vlaams Opleidingsverlof komt vanaf 1 september 2019 in de plaats van het betaald educatief verlof. De nieuwe regelgeving voor het Vlaams Opleidingsverlof is van toepassing in het Vlaams Gewest. Enkel werknemers die werken in een Vlaamse vestigingseenheid van een bedrijf komen in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof.
Via het Vlaams Opleidingsverlof hebben werknemers uit de private sector (die minstens halftijds werken) het recht om erkende opleidingen te volgen (maximum 125 uren per cursusjaar) en daarvoor op het werk afwezig te zijn, met behoud van loon.
Om recht te kunnen geven op Vlaams Opleidingsverlof moet de opleiding voldoen aan deze vormelijke criteria:

 1. De opleiding moet minstens 32 lestijden omvatten. Al onze opleidingen komen hiervoor in aanmerking.
 2. De opleiding wordt gegeven door een geregistreerde dienstverlener. Ons centrum wordt automatisch als geregistreerde dienstverlener beschouwd.
 3. De opleiding is geregistreerd in de databank Vlaamse opleidingsincentives. In deze databank kan je nagaan of een specifieke opleiding in aanmerking komt voor het Vlaams Opleidingsverlof.

Indien je Vlaams opleidingsverlof wenst te nemen, moet je dit vermelden bij de inschrijving. Men zal je een bewijs van inschrijving overhandigen dat je moet indienen bij jouw werkgever. Nadien gebeurt alles automatisch via de datasystemen van de departementen Onderwijs en Werk en Sociale Economie. Je bent wel verplicht om deel te nemen aan evaluaties. Je kan maximaal tweemaal gebruik maken van dit verlof voor eenzelfde opleiding.

Betaald Educatief Verlof

De bestaande regeling voor Betaald Educatief Verlof dooft uit vanaf 1 september 2019. Enkel wie al vóór 1 september 2019 een opleiding aanvatte met betaald educatief verlof, kan deze nog afwerken met betaald educatief verlof (tot uiterlijk 31 december 2021). Specifiek voor de taalopleidingen geldt dat iemand de verschillende richtgraden binnen één taal uitdovend kan volgen met betaald educatief verlof (tot uiterlijk 31 december 2021). Voor dit uitdovende betaald educatief verlof blijven de administratieve verplichtingen gelden.

Voor het 1e tot en met het 6e jaar Frans, Engels en Duits kan het voordeliger zijn om over te schakelen naar het Vlaams opleidingsverlof omdat je daar 120 uur opleidingsverlof kan opnemen i.p.v. 80 uur.

Indien je nog Betaald Educatief Verlof wenst te nemen, moet je dit vermelden bij de inschrijving. Men zal je een attest overhandigen dat je moet indienen bij jouw werkgever. Per kwartaal krijg je dan een ingevuld attest thuis opgestuurd. Dit moet je eveneens aan jouw werkgever bezorgen.
Bij een laattijdige inschrijving wordt het aantal verlofuren verminderd met het aantal lesuren dat al voorbij is.

Denk eraan dat je per geattesteerde periode slechts 10% van de werkelijk gegeven uren ongewettigd afwezig mag zijn om te kunnen blijven genieten van het educatief verlof. De laatste periode van je opleiding kan zeer kort zijn en dit kan betekenen dat je eigenlijk nooit ongewettigd afwezig mag zijn om je recht op educatief verlof niet te verliezen.

Attesten om afwezigheden te wettigen, moet je binnen de 14 dagen na de aanvang van de afwezigheid
afgeven tegen ontvangstbewijs van ons centrum. Naam, klas en datum afwezigheid duidelijk vermelden.
Redenen voor wettiging afwezigheid (te attesteren, tenzij anders vermeld):

 • medisch attest van jezelf of inwonend familielid
 • afwezigheid door familiale omstandigheden (overlijden familielid, geboorte kind)
 • staking openbaar vervoer
 • sluiting onderwijsinstelling (geen attest)
 • uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter (geen attest)
 • beroepsredenen (attest van de werkgever aan ons centrum)
 • staking of ziekte leerkracht (geen attest)
 • wettelijk klein verlet (attest van de bevoegde diensten)

Bij ziekte kan je een extra attest vragen aan de arts of het attest voor je werkgever kopiëren.
Bij ziekte van 1 dag en indien geen doktersbezoek, kan je een attest van de werkgever indienen waarin hij staaft dat je die dag afwezig was wegens ziekte zonder doktersbezoek.

Alle lessen tellen mee voor de berekening van het educatief verlof. Zo ook de laatste les vóór de kerstvakantie en de laatste les in juni (evaluatieles).