U bent hier

Inschrijvingen (6)

Om je in te schrijven, kom je naar onze

 • hoofdvestigingsplaats: LBC 'Sint-Niklaas', Kroonmolenstraat 4, 9100 SINT-NIKLAAS (secretariaat)
 • of op één van onze inschrijfmomenten op diverse locaties

zie Inschrijvingen

 • Je identiteitskaart of je wettelijke verblijfsvergunning
 • je attest(en) van vroeger gevolgde jaren of modules (indien dit in een andere instelling behaald werd)
 • je attest voor vrijstelling of voor vermindering van het inschrijvingsgeld

Voor de betaling je bankkaart, opleidingscheques of cash geld.

De inschrijvingen voor het 1ste semester beginnen eind augustus. Voor het 2de semester is dit begin januari - vlak na de kerstvakantie

Voor de exacte data zie inschrijvingen

Meer informatie hierover vind je terug in het centrumreglement.

Antwoord: Ja, je mag het inschrijvingsgeld én alle cursusmateriaal betalen met opleidingscheques. Je vraagt opleidingscheques aan ter waarde van de kostprijs van de cursus en eventueel een aparte aanvraag ter waarde kostprijs van het handboek.
Let op: voor de cursussen: mode en creaties, digitale fotografie en bloemschikken mogen we deze cheques niet meer aanvaarden.

Voor uitgebreide informatie verwijzen we je naar Kostprijs en opleidingscheques en Opleidingscheques.

Ja, je kunt je inschrijving + cursusmateriaal (uitgezonderd handboeken) afrekenen via bancontact. Betalingen met Visa, Mastercard aanvaarden we niet.

Opleidingscheques en KMO-Portefeuille (4)

!!! Vanaf 1 september nieuwe wijzigingen omtrent de opleidingscheques !!!
Meer info hieromtrent kan je vinden op de website van de VDAB.

Sinds 1 maart 2015 zijn er strengere regels voor hooggeschoolden (d.w.z. iedereen die al over een diploma van gegradueerde, bachelor, master of leraar beschikt).

Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, dan kom je alleen nog voor opleidingscheques in aanmerking als je loopbaanbegeleiding volgt en de opleiding deel uitmaakt van je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Bij het aanvragen van opleidingscheques gaat VDAB automatisch na of je over een POP-attest beschikt. Op basis daarvan worden al dan niet opleidingscheques afgeleverd. Ga er dus niet automatisch van uit dat je recht hebt op opleidingscheques. Beschik je nog over opleidingscheques besteld vóór 1 maart 2015 (ze zijn 14 maanden geldig), dan aanvaarden wij je opleidingscheques alleen als je ook een POP-attest kunt voorleggen.

 

Voor alle algemene vragen over opleidingscheques en bestellingen: 

 • raadpleeg de website van VDAB
 • mail naar opl.cheque@vdab.be 
 • bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur)
 • of ga langs de lokale werkwinkel in je buurt

Voor het bedrag van inschrijvingsgeld + eventuel aankoop van handboeken, software.
Opleidingscheques voor inschrijvingsgeld en cursusmateriaal (handboeken, software) APART voorzien.

BELANGRIJK

Wij kunnen geen geld teruggeven op opleidingscheques en aanvaarden bijgevolg enkel cheques voor het exacte bedrag of voor een kleiner bedrag.
In het laatste geval betaalt u het tekort bij (via cash of bancontact).
Bv. kostprijs cursus bedraagt € 99 euro en het handboek € 24,75.

Je betaalt het best als volgt

kostprijs cursus met 3 cheques van € 25  + 2 cheques van € 10 en legt € 4 bij

handboek met 2 cheques van € 10 en je legt € 4,75 bij.

Steeds een betaalbewijs van aankoop handboeken, software) aan de school bezorgen samen met je opleidingscheques.

De opleidingen van ons CVO komen in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille.
Deze subsidiemaatregel is gericht aan kleine en middelgrote ondernemingen en vrije beroepen.

Hoe subsidie aanvragen? Via de website http://www.kmoportefeuille.be.

Om deze aanvraag in te dienen, heb je volgende gegevens van CVO LBC Sint-Niklaas nodig:

De pijler is "opleiding"
Het erkenningsnummer van CVO LBC Sint-Niklaas is DV.O103556 (opgelet voor de derde letter = hoofdletter "O")

De datum van inschrijving is de startdatum van de cursusperiode.

Let op: de subsidieaanvraag moetje "ten laatste" 14 kalenderdagen na aanvang van de startdatum van de cursus via de website indienen.

Vlaams opleidingsverlof of Educatief verlof (6)

Vanaf  1 september 2019 voert de Vlaamse Overheid het Vlaams opleidingsverlof (VOV) in ter vervanging van het betaald educatief verlof (BEV).
Bepaalde opleidingen die vroeger recht gaven op BEV zullen vanaf 1 september niet meer in aanmerking komen. Andere opleidingen die vroeger geen recht hadden, krijgen dan wel weer VOV.

 • Klik hier om te zien of je gebruik kan maken van Vlaams opleidingsverlof
 • Klik hier om te zien of jouw opleiding geregistreerd is in de opleidingsdatabank
 • Klik hier voor de officiële brochure

Onze opleidingen die recht geven op één of meer opleidingsincentives werden door de Overheid automatisch opgenomen in de databank.

Je kan zoeken 

 • via 'CVO' of 
 • via de naam van de opleiding. Bijvoorbeeld: begeleider in de kinderopvang, zorgkundige, frans, hovenier, ...

Heb je twijfels of je in aanmerking komt? Neem contact met de verantwoordelijke binnen ons centrum Ben je een opleiding gestart in het stelsel van Betaald educatief verlof en komt deze opleiding niet voor in de opleidingsdatabank? Dan kun je toch de opleiding verderzetten én Betaald educatief verlof blijven opnemen (tot december 2021).

Bekijk de lijst met erkende opleidingen voor BEV.

Bij je inschrijving vraag je een aanvraagformulier voor educatief verlof en het ingevulde formulier geef je terug af. Je kan dit formulier ook aan je leerkracht vragen en ingevuld afgeven. Je brengt dit zo snel mogelijk in orde.
BELANGRIJK: Je moet voor elke cursus waarvoor je je inschrijft én waarvoor je educatief verlof wenst, een nieuw aanvraagformulier invullen. Dit móet altijd, ook al ben je oud-cursist(e).

Dit is afhankelijk van welke cursus je volgt en in welke periode je afwezig bent.

 • Bij een semestercursus mag je maximaal 1 keer ongewettigd afwezig zijn in de 1ste periode. De volgende periode is te kort om ongewettigd afwezig te zijn.
 • Bij een cursus die gespreid is over een heel schooljaar mag je in de 1ste periode maximaal 1 keer ongewettigd afwezig zijn. Tijdens de 2de periode kan dit ook 1 keer. De 3de periode is te kort en in dat geval mag je niet ongewettigd afwezig zijn.

OPGELET: meer dan 10 % ongewettigde afwezigheid op één getuigschrift leidt tot een schorsing voor een periode van 6 maanden.

Bij een jaarcursus heb je recht op maximaal 80 uren.
Bij een semestercursus heb je recht op maximaal 60 uren.

Volg je tijdens eenzelfde schooljaar twee semestercursussen dan is dit geen 120 uren, maar wel 100 uren.

Let op: Je hebt slechts recht op het aantal gevolgde uren. Gewettigde en ongewettigde uren afwezigheid tellen niet mee

Bij afwezigheid van de leerkracht zijn deze uren gewettigd afwezig. Deze uren kan je niet terugnemen, want tijdens deze uren was je reeds vrij.

Verwittig het secretariaat indien je het educatief verlof niet langer wenst, dit om onze administratie niet nodeloos te belasten.

Waar parkeren (1)

Betalend parkeren in de buurt van de vestigingsplaatsen (tot 18.00 u.).
Voor meer details over de parkeersituatie in Sint-Niklaas verwijzen wij naar de website van de stad.
link