U bent hier

Inschrijvingen (6)

Om je in te schrijven, kom je naar onze

 • hoofdvestigingsplaats: LBC 'Sint-Niklaas', Kroonmolenstraat 4, 9100 SINT-NIKLAAS (secretariaat)
 • of op één van onze inschrijfmomenten op diverse locaties

zie Inschrijvingen

 • Je identiteitskaart of je wettelijke verblijfsvergunning
 • je attest(en) van vroeger gevolgde jaren of modules (indien dit in een andere instelling behaald werd)
 • je attest voor vrijstelling of voor vermindering van het inschrijvingsgeld

Voor de betaling je bankkaart, opleidingscheques of cash geld.

De inschrijvingen voor het 1ste semester beginnen eind augustus. Voor het 2de semester is dit begin januari - vlak na de kerstvakantie

Voor de exacte data zie inschrijvingen

Meer informatie hierover vind je terug in het centrumreglement.

Antwoord: Ja, je mag het inschrijvingsgeld én alle cursusmateriaal betalen met opleidingscheques. Je vraagt opleidingscheques aan ter waarde van de kostprijs van de cursus en eventueel een aparte aanvraag ter waarde kostprijs van het handboek.
Let op: niet alle cursussen geven recht op opleidingscheques. Voor meer informatie verwijzen we je naar de pagina: Veelgestelde vragen .

Ja, je kunt je inschrijving + cursusmateriaal (uitgezonderd handboeken) afrekenen via bancontact. Betalingen met Visa, Mastercard aanvaarden we niet.

Opleidingscheques en KMO-Portefeuille (4)

!!! Vanaf 1 september nieuwe wijzigingen omtrent de opleidingscheques !!!
Meer info hieromtrent kan je vinden op de website van de VDAB.

studiegids informatica cvo lbc sint-niklaasDownload de infofiche 'hoe opleidingscheques'

Het Vlaams Opleidingsverlof komt vanaf 1 september 2019 in de plaats van het betaald educatief verlof. Net zoals in het verleden geldt de lijst voor het Vlaams Opleidingsverlof ook als lijst voor opleidingen die in aanmerking komen voor de opleidingscheques. De randvoorwaarden om in aanmerking te komen voor het gebruik van opleidingscheques blijven ongewijzigd. De lijst met opleidingen die in aanmerking komen voor het gebruik van opleidingscheques werd wel aangepast.

Wil je opleidingscheques bestellen voor een opleiding die start na 31 augustus 2019?
Dan moet ze recht geven op Vlaams Opleidingsverlof.

In de opleidingsdatabank kan je bekijken of je opleiding in aanmerking komt.
Werknemers die werken in een Brusselse vestigingseenheid van een bedrijf, vallen onder de Brusselse reglementering. Omdat de Brusselse regering geen wijzigingen doorvoerde, betekent dit dat de regelgeving voor Betaald Educatief Verlof voor deze werknemers van toepassing blijft. Meer informatie vind je op de website van de overheid.

studiegids informatica cvo lbc sint-niklaasDownload de infofiche 'hoe zoek ik op de opleidingsdatabank of mijn cursus in aanmerking komt voor opleidingscheques'

studiegids informatica cvo lbc sint-niklaasDownload de lijst 'welke cursussen komen in LBC Sint-Niklaas in aanmerking voor opleidingscheques'

Overgangsmaatregel

Net zoals bij het Betaald Educatief Verlof is er ook voor het gebruik van opleidingscheques een overgangsmaatregel.
Volgde je in het schooljaar 2018-2019 al een meerjarige opleiding met gebruik van betaald educatief verlof en opleidingscheques én is deze opleiding niet opgenomen in de opleidingsdatabank op vlaanderen.be.
Dan geldt er een overgangsmaatregel (toe 31 december 2021).
Je kan je opleiding toch betalen met opleidingscheques, op voorwaarde dat je:

 • opnieuw betaald educatief verlof neemt voor het vervolg van de opleiding, en
 • geen diploma hoger onderwijs hebt.

Wil je gebruik maken van deze overgangsmaatregel? Kijk dan op de website van de VDAB hoe je dit moet aanvragen.
Maar verkies je toch om over te stappen naar het systeem van Vlaams opleidingsverlof en je opleiding zit niet in de opleidingsdatabank? Dan kan je geen opleidingscheques gebruiken.

Algemeen

Indien je een opleiding volgt die werd opgenomen in jouw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), opgesteld door een erkend loopbaancentrum, kan je nog opleidingscheques aanvragen en gebruiken. De VDAB zal bij aanvraag nagaan of je hooggeschoold bent en of je over een POP-attest beschikt (Attest opleiding in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan).

Heb je geen diploma secundair onderwijs?
Heb je geen diploma secundair onderwijs en betaal je je opleiding met opleidingscheques?
Dan stort de Vlaamse overheid onder bepaalde voorwaarden het gedeelte dat jij betaalde voor de opleidingscheques volledig terug.
Meer info op de website van de VDAB.

Praktisch

De opleidingscheques kunnen worden aangevraagd via Mijn loopbaan.
Voor de gevolgde opleiding, past de Vlaamse overheid de helft van het inschrijvingsgeld (inclusief het cursusgeld) bij.
Per kalenderjaar kan je maximaal voor € 250,00 opleidingscheques aankopen. De kleinste coupure per cheque is € 5,00. Let wel, je mag niet meer cheques afgeven dan de waarde van de totaalprijs van de opleiding. LET OP: opleidingscheques voor handboeken en software APART aanvragen. Vraag dus eventueel meer kleine coupures.
Korte tijd nadien krijg je van hen de opleidingscheques thuis bezorgd voor het volledige bedrag. Met deze cheques kan je de cursus rechtstreeks betalen indien de cheques reeds in jouw bezit zijn bij inschrijving.
Indien je de cheques later ontvangt, kan je ze nadien afgeven op het cursistensecretariaat. Het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt dan terugbetaald.

!!! Let wel op de limietdata voor afgifte van opleidingscheques (uiterlijk 2 maand na inschrijvingsdatum)!

Voor alle algemene vragen over opleidingscheques en bestellingen: 

Je kan online opleidingscheques bestellen via Mijn loopbaan

 • Heb je nog geen Mijn loopbaan-account? Maak een account aan en klik onderaan in Mijn loopbaan op 'Bestel opleidingscheques' (bij 'Nuttige links').
   
 • Heb je al een Mijn loopbaan-account? Log in en klik onderaan in Mijn loopbaan op 'Bestel opleidingscheques' (bij 'Nuttige links').

Voor het bedrag van inschrijvingsgeld + eventuel aankoop van handboeken, software.
Opleidingscheques voor inschrijvingsgeld en cursusmateriaal (handboeken, software) APART voorzien.

BELANGRIJK

Wij kunnen geen geld teruggeven op opleidingscheques en aanvaarden bijgevolg enkel cheques voor het exacte bedrag of voor een kleiner bedrag.
In het laatste geval betaalt u het tekort bij (via cash of bancontact).
Bv. kostprijs cursus bedraagt € 99 euro en het handboek € 24,75.

Je betaalt het best als volgt

kostprijs cursus met 3 cheques van € 25  + 2 cheques van € 10 en legt € 4 bij

handboek met 2 cheques van € 10 en je legt € 4,75 bij.

Steeds een betaalbewijs van aankoop handboeken, software) aan de school bezorgen samen met je opleidingscheques.

De opleidingen van ons CVO komen in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille.
Deze subsidiemaatregel is gericht aan kleine en middelgrote ondernemingen en vrije beroepen.

Hoe subsidie aanvragen? Via de website http://www.kmoportefeuille.be.

Om deze aanvraag in te dienen, heb je volgende gegevens van CVO LBC Sint-Niklaas nodig:

De pijler is "opleiding"
Het erkenningsnummer van CVO LBC Sint-Niklaas is DV.O103556 (opgelet voor de derde letter = hoofdletter "O")

De datum van inschrijving is de startdatum van de cursusperiode.

Let op: de subsidieaanvraag moetje "ten laatste" 14 kalenderdagen na aanvang van de startdatum van de cursus via de website indienen.

Vlaams opleidingsverlof of Educatief verlof (6)

Vanaf  1 september 2019 voert de Vlaamse Overheid het Vlaams opleidingsverlof (VOV) in ter vervanging van het betaald educatief verlof (BEV).
Bepaalde opleidingen die vroeger recht gaven op BEV zullen vanaf 1 september niet meer in aanmerking komen. Andere opleidingen die vroeger geen recht hadden, krijgen dan wel weer VOV.

 • Klik hier om te zien of je gebruik kan maken van Vlaams opleidingsverlof
 • Klik hier om te zien of jouw opleiding geregistreerd is in de opleidingsdatabank
 • Klik hier voor de officiële brochure

Heb je twijfels of je in aanmerking komt? Neem contact met de verantwoordelijke binnen ons centrum Ben je een opleiding gestart in het stelsel van Betaald educatief verlof en komt deze opleiding niet voor in de opleidingsdatabank? Dan kun je toch de opleiding verderzetten én Betaald educatief verlof blijven opnemen (tot december 2021).

studiegids informatica cvo lbc sint-niklaasDownload de infofiche 'Vlaams opleidingsverlof / Educatief Verlof'

studiegids informatica cvo lbc sint-niklaasDownload de infofiche 'hoe zoek ik op de opleidingsdatabank of mijn cursus in aanmerking komt voor Vlaams opleidingsverlof'

studiegids informatica cvo lbc sint-niklaasDownload de lijst 'welke cursussen komen in LBC Sint-Niklaas in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof'

 

Vlaams opleidingsverlof

Het Vlaams Opleidingsverlof komt vanaf 1 september 2019 in de plaats van het betaald educatief verlof. De nieuwe regelgeving voor het Vlaams Opleidingsverlof is van toepassing in het Vlaams Gewest. Enkel werknemers die werken in een Vlaamse vestigingseenheid van een bedrijf komen in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof.
Via het Vlaams Opleidingsverlof hebben werknemers uit de private sector (die minstens halftijds werken) het recht om erkende opleidingen te volgen (maximum 125 uren per cursusjaar) en daarvoor op het werk afwezig te zijn, met behoud van loon.
Om recht te kunnen geven op Vlaams Opleidingsverlof moet de opleiding voldoen aan deze vormelijke criteria:

 1. De opleiding moet minstens 32 lestijden omvatten. Al onze opleidingen komen hiervoor in aanmerking.
 2. De opleiding wordt gegeven door een geregistreerde dienstverlener. Ons centrum wordt automatisch als geregistreerde dienstverlener beschouwd.
 3. De opleiding is geregistreerd in de databank Vlaamse opleidingsincentives. In deze databank kan je nagaan of een specifieke opleiding in aanmerking komt voor het Vlaams Opleidingsverlof.

Indien je Vlaams opleidingsverlof wenst te nemen, moet je dit vermelden bij de inschrijving. Men zal je een bewijs van inschrijving overhandigen dat je moet indienen bij jouw werkgever. Nadien gebeurt alles automatisch via de datasystemen van de departementen Onderwijs en Werk en Sociale Economie. Je bent wel verplicht om deel te nemen aan evaluaties. Je kan maximaal tweemaal gebruik maken van dit verlof voor eenzelfde opleiding.

Betaald Educatief Verlof

De bestaande regeling voor Betaald Educatief Verlof dooft uit vanaf 1 september 2019. Enkel wie al vóór 1 september 2019 een opleiding aanvatte met betaald educatief verlof, kan deze nog afwerken met betaald educatief verlof (tot uiterlijk 31 december 2021). Specifiek voor de taalopleidingen geldt dat iemand de verschillende richtgraden binnen één taal uitdovend kan volgen met betaald educatief verlof (tot uiterlijk 31 december 2021). Voor dit uitdovende betaald educatief verlof blijven de administratieve verplichtingen gelden.

Voor het 1e tot en met het 6e jaar Frans, Engels en Duits kan het voordeliger zijn om over te schakelen naar het Vlaams opleidingsverlof omdat je daar 120 uur opleidingsverlof kan opnemen i.p.v. 80 uur.

Indien je nog Betaald Educatief Verlof wenst te nemen, moet je dit vermelden bij de inschrijving. Men zal je een attest overhandigen dat je moet indienen bij jouw werkgever. Per kwartaal krijg je dan een ingevuld attest thuis opgestuurd. Dit moet je eveneens aan jouw werkgever bezorgen.
Bij een laattijdige inschrijving wordt het aantal verlofuren verminderd met het aantal lesuren dat al voorbij is.

Denk eraan dat je per geattesteerde periode slechts 10% van de werkelijk gegeven uren ongewettigd afwezig mag zijn om te kunnen blijven genieten van het educatief verlof. De laatste periode van je opleiding kan zeer kort zijn en dit kan betekenen dat je eigenlijk nooit ongewettigd afwezig mag zijn om je recht op educatief verlof niet te verliezen.

Attesten om afwezigheden te wettigen, moet je binnen de 14 dagen na de aanvang van de afwezigheid
afgeven tegen ontvangstbewijs van ons centrum. Naam, klas en datum afwezigheid duidelijk vermelden.
Redenen voor wettiging afwezigheid (te attesteren, tenzij anders vermeld):

 • medisch attest van jezelf of inwonend familielid
 • afwezigheid door familiale omstandigheden (overlijden familielid, geboorte kind)
 • staking openbaar vervoer
 • sluiting onderwijsinstelling (geen attest)
 • uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter (geen attest)
 • beroepsredenen (attest van de werkgever aan ons centrum)
 • staking of ziekte leerkracht (geen attest)
 • wettelijk klein verlet (attest van de bevoegde diensten)

Bij ziekte kan je een extra attest vragen aan de arts of het attest voor je werkgever kopiëren.
Bij ziekte van 1 dag en indien geen doktersbezoek, kan je een attest van de werkgever indienen waarin hij staaft dat je die dag afwezig was wegens ziekte zonder doktersbezoek.

Alle lessen tellen mee voor de berekening van het educatief verlof. Zo ook de laatste les vóór de kerstvakantie en de laatste les in juni (evaluatieles).

Bij je inschrijving vraag je een aanvraagformulier voor educatief verlof en het ingevulde formulier geef je terug af. Je kan dit formulier ook aan je leerkracht vragen en ingevuld afgeven. Je brengt dit zo snel mogelijk in orde.
BELANGRIJK: Je moet voor elke cursus waarvoor je je inschrijft én waarvoor je educatief verlof wenst, een nieuw aanvraagformulier invullen. Dit móet altijd, ook al ben je oud-cursist(e).

Dit is afhankelijk van welke cursus je volgt en in welke periode je afwezig bent.

 • Bij een semestercursus mag je maximaal 1 keer ongewettigd afwezig zijn in de 1ste periode. De volgende periode is te kort om ongewettigd afwezig te zijn.
 • Bij een cursus die gespreid is over een heel schooljaar mag je in de 1ste periode maximaal 1 keer ongewettigd afwezig zijn. Tijdens de 2de periode kan dit ook 1 keer. De 3de periode is te kort en in dat geval mag je niet ongewettigd afwezig zijn.

OPGELET: meer dan 10 % ongewettigde afwezigheid op één getuigschrift leidt tot een schorsing voor een periode van 6 maanden.

Bij een jaarcursus heb je recht op maximaal 80 uren.
Bij een semestercursus heb je recht op maximaal 60 uren.

Volg je tijdens eenzelfde schooljaar twee semestercursussen dan is dit geen 120 uren, maar wel 100 uren.

Let op: Je hebt slechts recht op het aantal gevolgde uren. Gewettigde en ongewettigde uren afwezigheid tellen niet mee

Bij afwezigheid van de leerkracht zijn deze uren gewettigd afwezig. Deze uren kan je niet terugnemen, want tijdens deze uren was je reeds vrij.

Verwittig het secretariaat indien je het educatief verlof niet langer wenst, dit om onze administratie niet nodeloos te belasten.

Waar parkeren (1)

Betalend parkeren in de buurt van de vestigingsplaatsen (tot 18.00 u.).
Voor meer details over de parkeersituatie in Sint-Niklaas verwijzen wij naar de website van de stad.
link