U bent hier

Erasmus+

I-MotoLe (Intrinsic Motivation To Learn – Intrinsieke motivatie om te leren)

I-MotoLe is de naam van een twee jaar durend Europees project dat het onderwijs aan volwassenen wil helpen vernieuwen en verbeteren. Het project wil onderwijsstrategieën helpen vinden die de intrinsieke motivatie verhogen van volwassenen die het risico lopen op sociale uitsluiting. Het zijn dus de meest kwetsbaren in onze samenleving die de doelgroep vormen.

We hebben vooral aandacht voor anderstaligen die Nederlands willen leren. Meer in het bijzonder gaat het om vluchtelingen, gevangenen en volledig werklozen.

Aan het project nemen in totaal 7 organisaties deel uit 7 verschillende Europese lidstaten. Al deze organisaties zijn gespecialiseerd in het aanbieden van formele of niet-formele opleidingen voor volwassenen. Ze zijn: Afrique et Nouvelles Interdépendances (Frankrijk), Inspira Plus (Macedonië),  CVO LBC-NVK Sint Niklaas (België), MEH (Verenigd Koninkrijk), Kulturskolan Stockholm (Zweden), Gevangenisinstelling van Beja (Portugal) en Aula de Personas Adultas de La Paz CEPA Los Llanos (Spanje).

Wat het project beoogt, is...

 • kwetsbare groepen in de samenleving meer perspectieven bieden door de zoektocht naar een betere onderwijsmethodiek.
 • de kwaliteit van de onderwijsbeleving van volwassenen te verhogen.
 • de uitval van volwassen leerders te beperken, in het bijzonder van de meest kwetsbaren in die groep, d.w.z. volwassenen die het risico lopen op sociale uitsluiting.
 • zorgen dat meer volwassenen kiezen voor formeel of niet-formeel volwassenenonderwijs.
 • culturele en educatieve activiteiten uit te breiden met het doel de tewerkstellingskansen voor de genoemde volwassenen te verhogen.

Meer informatie kan je vinden op webpagina van iMoToLe.


The I-Motole project responds to European needs, challenges and policy within Adult Education

In 2009, ET 2020 set four common EU objectives to address challenges in education and training systems by 2020, making lifelong learning and mobility a reality, improving the quality and efficiency of education and training, etc.

The overall aim of the project is to produce a more effective educational experience for adult learners in the context mentioned through effective strategies focused on improving the intrinsic motivation of adults from marginal, vulnerable, disadvantaged groups or situations of social exclusion.

These are precisely the target groups which are represented by the partners in this project: migrants, Roma & disadvantaged groups, refugees and asylum-seekers, people with disabilities, people in specific situations of exclusion from learning (such as those in hospitals, care homes and prisons), members of deprived communities experiencing poverty and social exclusion.

The specific, measurable objectives for this project are the following:

 • To improve the intrinsic motivation in adult learners in situations of exclusion to learn in both formal and non-formal adult education.
 • To improve adult learner’s participations
 • To reduce drop-out rates in centers and motivated learners to succeed and finish their respective education and training.
 • As a result of increased take-up and reduced drop-out rates, to improve participation in adult education in centers.
 • To improve participants’ range of experience, enhancing their experience and cultural understanding.
 • To improve the employability of participants in the programme.

“I” stands for:
I = intrinsic à motivation to learn
I (as a teacher) à I motivate my learners to learn
I (as a learner) à I’m motivated to learn
I = innovation

Coordinator: Afrique et Nouvelles Interdependances  (France)
Inspira Plus dooel Skopje (Former Yugoslav Republic of Macedonia)
CVO LBC-NVK Sint Niklaas (Belgium)
Merseyside Expanding Horizons (United Kingdom)
Kulturskolan Stockholm/Stockholm Scool of Art (Sweden)
Estabelecimento Prisional de Beja (Portugal)
CEPA “Los Llanos (Spain)